Kako da se suočite sa izazovima i pripremite za uspeh

Webinar Kako da se suočite sa izazovima i pripremite za uspeh govori o jednostavnim koracima koje treba da primenimo kako bismo se pripremili za željene promene ili željeni napredak. U okviru programa IDEMO NA SLEDEĆI NIVO 4R, prva radionica je RESTART, a u webinaru va upoznajem sa delom programa radionice koji možete već sada primeniti.